Progress Camp to propozycja dla tych, którzy chcieliby w aktywny, twórczy i wartościowy sposób spędzić wakacyjny czas. Koncepcja obozu i realizacja została opracowana przez trenerów programów „Archipelag Skarbów” oraz „Gwiazda Mocy”, na co dzień pracujących z młodzieżą w sposób oparty na wartościach – w zgodzie, z którymi sami żyją.

Zakończył się proces certyfikacji pierwszej grupy litewskich trenerów Archipelagu Skarbów®, którzy rozpoczęli swoje szkolenie w styczniu 2022 roku. 

 

  

 

 

Już po raz 13. trenerzy programu Archipelag Skarbów spotkali się na Ogólnopolskim Zjeździe, aby podsumować dotychczasowe działania i wyznaczyć nowe kierunki rozwoju. Był to także czas szkolenia liderskiego i zdobywania nowych umiejętności. Kolejne ogólnopolskie spotkanie za rok.

 

 

Cieszymy się, że program Archipelag Skarbów® jest realizowany od 15 lat na terenie całej Polski, nieustannie spotykając się z bardzo dobrym przyjęciem młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, co potwierdzają zbierane w archiwum programu wyniki ankiet wypełnianych po jego zakończeniu.

 

 

 

Kilka dni temu, po kilku tygodniach choroby wywołanej przez COVID-19, zmarł Paweł Król, wierny przyjaciel środowiska Archipelagu Skarbów i Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Przez wiele lat współpracował z nami, wspierał nas i inspirował. Paweł zostaje w naszej pamięci jako życzliwy i zaangażowany człowiek, stawiający całe swoje życie na wartościach, które wybrał. Był założycielem i dyrektorem prorodzinnego Wydawnictwa Rubikon oraz liderem, współtwórcą i mecenasem wielu inicjatyw prorodzinnych. Towarzyszyliśmy mu w czasie choroby naszymi modlitwami i myślami. Teraz szczególnie towarzyszymy jego bliskim.

Istnieje udokumentowany badaniami związek pomiędzy kondycją psychiczną młodzieży a przestrzeganiem reguł sanitarnych. Im gorsza kondycja psychiczna, tym słabsze przestrzeganie zasad - można przeczytać w najnowszym raporcie Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej pt. „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?” opracowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców powstał jako odpowiedź profilaktyczna ekspertów IPZIN i środowiska trenerów programu Archipelag Skarbów® na potrzeby związane z trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją młodzieży, rodziny, szkoły i całego społeczeństwa, powstałą na skutek epidemii koronawirusa. 

Na podstawie zamówionych ekspertyz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała komunikat (link poniżej) na temat potrzeb i zaleceń dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19. Jedna z ekspertyz została opracowana na zlecenie PARPA przez ekspertów IPZIN. Można zapoznać się z jej treścią klikając tytuł ekspertyzy: "Profilaktyka na czas epidemii. Potrzeby, priorytety i rekomendacje dotyczące działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID19".

Druga fala epidemii i przejście szkół w tryb nauczania zdalnego to wyzwanie dla działań profilaktycznych. Profilaktyka jest młodzieży bardzo potrzebna. Potrzebne jest wsparcie psychiczne, życzliwy kontakt z empatycznymi dorosłymi oraz konkretne wskazówki jak sobie radzić ze stresami i trudnościami epidemii i izolacji.

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia doceniło raport "Młodzież w czasie epidemiiInstytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Badanie na grupie ponad 2 tys. respondentów zostało przeprowadzone w internecie w dniach 2-9 kwietnia. Wyniki sondażu posłużyły Instytutowi Profilaktyki Zintegrowanej do opracowania strategii wspierania młodzieży w czasie epidemii. Materiały mają pomóc rodzicom, nauczycielom i psychologom w lepszym rozumieniu przeżyć młodzieży w tym trudnym okresie. Raport z badania został przesłany do Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieżyKonsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, oraz jednostek podległych: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zobacz podziękowanie Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny

Jest już druga część raportu "Młodzież w czasie epidemii"!

Przejrzyj cały raport Cz. I "Młodzież w czasie epidemii" IPZIN 2020
Przejrzyj cały raport Cz. II "Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej?"

Tutaj znajduje się Skrót RAPORTU, cz. II 

KOMUNIKAT MEDIALNY (kliknij poniżej, aby przeczytać całość)

Jedynacy i osoby niereligijne najtrudniej przeżywają sytuację epidemii

 

Brak spotkań z rówieśnikami to największa uciążliwość w okresie epidemii. Wskazuje ją 78% badanych. Na drugim miejscu pod tym względem -  przeciążenie materiałem szkolnym (63%). Tak wynika z raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej opracowanego na podstawie sondażu „Akcja Nawigacja – chroń siebie, wspieraj innych”. 

Przejrzyj raport Cz. I "Młodzież w czasie epidemii" IPZIN 2020
Przejrzyj raport Cz. II "Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej?"   

 

W tym trudnym czasie lekarze ratują życie i zdrowie, a służby porządkowe pilnują naszego bezpieczeństwa. My, jako psychologowie i specjaliści pracujący z młodzieżą też widzimy ważny obszar, w którym nasza pomoc jest potrzebna w okresie pandemii i kwarantanny.

Naszą rolą jest troska o to, jak młodzi ludzie radzą sobie psychicznie z obecną sytuacją. „Zamknięci” w domu, odizolowani od spotkań z rówieśnikami, pozbawieni wielu możliwości, jakie niosło ich codzienne życie. Obciążeni intensywną edukacją przez Internet, niepewni co do egzaminów.

Pomóż nam mądrze wspierać młodzież w podróży życia!

Bądź Ambasadorem naszego dzieła.

Zachęć rodzinę i przyjaciół do wpłaty 1% podatku lub do przekazania darowizny
lub ustanowienia stałego przelewu na kwotę 5 lub 10 zł miesięcznie.

Dzisiejszy świat stwarza wiele zagrożeń, które uderzają w młode pokolenie. Rodzice i wychowawcy potrzebują wsparcia, aby skutecznie chronić młodzież. Potrzebne są działania oparte zarazem na wartościach i wiedzy naukowej, prowadzone przez ludzi z pasją i realizowane w sposób atrakcyjny dla współczesnej młodzieży.