„Wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom młodzieży w gminach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej”

Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności LGOM, poprzez pomoc samorządowcom, nauczycielom, rodzicom i uczniom, w obszarze dotyczącym wspierania zdrowego i bezpiecznego rozwoju oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży.

 

We Wrocławiu ruszyła kolejna część nowego projektu realizującego program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® w 2019/2020 roku szkolnym.

Zajęciami objęte są 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.

Poniżej lista szkół objętych realizacją programu Archipelagu Skarbów® oraz diagnozami. Wypisane szkoły wyraziły chęć udziału w projekcie.

(w krótce)