Instytut Profilaktyki Zintegrowanej realizuje wieloletni projekt z Funduszu Sprawiedliwości, w ramach którego przeprowadzanych jest wiele działań m.in. ewaluacja programu Archipelag Skarbów, wzmocnienie zawartości programu poprzez rewitalizację prezentacji multimedialnej, dostosowanie programu do grupy nastolatków zagrożonych demoralizacją, a także szkolenia doskonalące dla trenerów, liderów oraz całego środowiska skupionego wokół Archipelagu Skarbów.  

 

 

 

„Wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom młodzieży w gminach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej”

Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności LGOM, poprzez pomoc samorządowcom, nauczycielom, rodzicom i uczniom, w obszarze dotyczącym wspierania zdrowego i bezpiecznego rozwoju oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży.

 

We Wrocławiu ruszyła kolejna część nowego projektu realizującego program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® realizowanego w 2019/2020 roku szkolnym.

Zajęciami objęte są 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponad podstawowe.

Lista szkół biorących udział w projekcie jak i aktualny harmonogram dostępny jest na stronie partnera realizującego projekt - Fundacji Profilaktyka z Pasją pod adresem: 

-> https://profilaktykazpasja.site123.me/realizowane-projekty/miasto-wrocław