Ministerstwo Zdrowia doceniło raport "Młodzież w czasie epidemiiInstytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Badanie na grupie ponad 2 tys. respondentów zostało przeprowadzone w internecie w dniach 2-9 kwietnia. Wyniki sondażu posłużyły Instytutowi Profilaktyki Zintegrowanej do opracowania strategii wspierania młodzieży w czasie epidemii. Materiały mają pomóc rodzicom, nauczycielom i psychologom w lepszym rozumieniu przeżyć młodzieży w tym trudnym okresie. Raport z badania został przesłany do Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieżyKonsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, oraz jednostek podległych: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zobacz podziękowanie Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny

 

Przejrzyj cały raport "Młodzież w czasie epidemii" IPZIN 2020 - Cz. I 

Przejrzyj cały raport "Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej?" IPZIN 2020 - Cz. II

Tutaj znajduje się Skrót RAPORTU, cz. II 

 

 

mz podziekowanie dla ipzin sonda

 

AKCJA NAWIGACJA poziome