Archipelag Skarbów® to program profilaktyki zintegrowanej oparty na badaniach naukowych i rekomendowany przez państwowe instytucje, skierowany do młodzieży w wieku 14-16 lat.

 

Program Archipelag Skarbów® posiada rekomendacje:

 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii
 • Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • Instytutu Psychiatrii i Neurologii

 

Co robimy?

 • pomagamy młodym ludziom uwierzyć, że możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień, a szczególnie marzeń o pięknej, trwałej miłości na całe życie,
 • zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii,
 • mówimy o pięknie miłości i seksualności pokazując wartość czekania z kontaktami seksualnymi do trwałego i wiernego związku w dorosłości,
 • prowadzimy badania naukowe (diagnozę zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży),
 • wspieramy rodziców i wychowawców.

 

Efekty programu udowodnione w badaniach naukowych:

 • ograniczenie korzystania z narkotyków
 • ograniczenie picia alkoholu wśród młodzieży
 • wzrost asertywności w odmawianiu alkoholu i narkotyków
 • przeciwdziałanie seksualizacji
 • ograniczenie korzystania z pornografii przez chłopców
 • obniżenie odsetka współżyjących seksualnie
 • intencja posiadania większej liczby dzieci w przyszłości
 • mniej myśli samobójczych wśród dziewcząt
 • poprawa klimatu klasy

 

 Aby zamówić realizację programu profilaktycznego Archipelag Skarbów®, prosimy o kontakt z osobą, która koordynuje realizowanie programu na danym obszarze Polski.

 

Archipelag w kilku punktach

 • Program jest stworzony i prowadzony przez ludzi z pasją. Łączy atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie.
 • Prowadzone w połączeniu z programem „Badania diagnostyczne problemów i pozytywnego potencjału młodzieży” pomagają trenerom w dobrym rozumieniu sytuacji, problemów i marzeń młodych ludzi.
 • Program jest nieustannie ulepszany i dostosowywany do wrażliwości współczesnej młodzieży.
 • Archipelag Skarbów jest wpisany do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Badania ewaluacyjne (przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z MENCMPPPPARPA i KC ds. AIDS) wykazały skuteczność programu w obszarze profilaktyki przeciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz zapobiegania depresji wśród młodzieży.
 • Głównym autorem programu, osobą kierującą jego rozwojem oraz systemem szkolenia realizatorów jest dr Szymon Grzelak.
 • Za rozwój programu, szkolenie trenerów i nadzór nad jakością odpowiada Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (od września 2012).
 • Archipelag Skarbów® jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Program może być realizowany wyłącznie przez instytucje i trenerów posiadających uprawnienia i licencje Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

 

Opinie o programie

„Cieszę się, że są dorośli, którzy tak jak Państwo pokazują moim dzieciom, na co warto zwracać w życiu uwagę, co jest ważne, w co warto inwestować, bo da to zwrot. Mój syn przez te ostatnie 2 dni wydoroślał”. (Mama gimnazjalisty z Czechowic-Dziedzic)

„Nauczyciele obecni na programie bardzo pozytywnie go ocenili, zwrócili uwagę na świetną atmosferę i duże zaangażowanie gimnazjalistów”. (Nauczyciel z gimnazjum, woj. lubuskie)

„Te dwa dni, które dla nas poświęciliście były mega! Archipelag Skarbów dał mi wieeele do myślenia, dużo wskazówek jak postępować w życiu, jak sobie radzić, czego unikać i wiele pozytywnych myśli!” (Karolina, Przemyśl)

 

Do kogo skierowany

Archipelag Skarbów ® to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Duże grupy młodzieży (najczęściej 100-200 uczniów) są zgromadzone na auli lub sali gimnastycznej. Program jest prowadzony przez 3-5 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów.

 

Przesłanie programu

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów ® pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.

Realizacji programu AS

Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu,
jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

 

Realizacja marzeń

Punktem wyjścia w pracy z młodzieżą jest uświadomienie uczestnikom ich najgłębszych pragnień i marzeń, w tym zwłaszcza marzenia o pięknej, trwałej miłości na całe życie, która nie tylko nigdy się nie skończy, ale z biegiem lat będzie rosła. Trenerzy jasno mówią młodzieży, że ich samych w życiu osobistym interesuje tylko tak pojęta miłość i jeśli w programie będzie mowa o drodze życia, seksualności, różnych wyborach – to zawsze z myślą o tym, że celem jest wielka i trwała miłość.

Młodzież dobrze rozumie, że do wielkich celów dochodzi się poprzez trudy i wyrzeczenia. Młodzi zdają sobie sprawę, że bardzo trudno jest zbudować trwałą miłość, naprawdę szczęśliwą rodzinę. Doświadczenia Archipelag Skarbów ®pokazują, że uczestnicy programu nie boją się wymagań, wysiłku, pracy nad sobą. Potrzebują tylko logicznego wytłumaczenia, że „opłaca się” te wyrzeczenia ponieść, bo tylko one prowadzą do realizacji marzeń.

Realizacji programu AS

 

W trakcie dwóch dni warsztatów przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Uczymy młodzież jak radzić sobie z „tygrysami”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Dajemy młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa ślepe), ze złością i gniewem. Zachęcamy młodzież do korzystania z tych wskazówek, trenowania własnej siły charakteru. Wiemy z naszych badań, że prawie każdy uczestnik programu wykorzystuje co najmniej jedną wskazówkę już w dniu warsztatów!

W ramach programu wyjaśniamy młodzieży najważniejsze prawa rządzące miłością. Omawiamy też problemy takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Wszystkie te tematy są poruszane z dużą delikatnością i powagą, tak, by nie zranić tych, którzy mają takie doświadczenia, a zarazem przestrzec tych, którzy ich jeszcze nie mają.

Ważnym aspektem programu jest trening asertywności, w którym uczestnicy mogą ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

 

Przewodnicy

Jednym z celów programu jest odczarowanie przekazu mediów oraz stylu życia celebrytów. Archipelag Skarbów ® umacnia w młodzieży przekonanie, że najważniejsi przewodnicy, od których mogą się wiele nauczyć w życiu, są wokół nich. Są to rodzice, dziadkowie, ciocia, wujek, wychowawcy, trenerzy, instruktorzy harcerscy, duchowni. Uczymy młodych ludzi, by starali się brać od życzliwych dorosłych ze swojego otoczenia to, co w każdym z nich jest najlepsze i nie przekreślali tych autorytetów z kretesem w momencie, gdy dostrzegą w nich jakąkolwiek rysę czy wadę.

Trenerzy programu muszą spełniać warunek zgodności własnego życia osobistego z treściami programu. Dzięki temu mogą dzielić się z młodzieżą doświadczeniami własnej drogi życia pogłębiając przekaz wiedzy i wartości. Ich świadectwo jest dodatkowo wzmacniane przez specjalnie przeprowadzone wywiady ze znanymi ludźmi, którzy także żyją w sposób bliski duchowi programu (Tomasz Adamek, Marek Kamiński, Leszek Blanik, Jacek Czachor, Anna Jamróz, Manuel Arboleda).

 

Sposób przekazu treści

Archipelagu Skarbów ® wykorzystany jest cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą. Są to udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka. Są też dynamiczne ćwiczenia, do których masowo zgłaszają się ochotnicy – nagradzani z udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Młodzież jest angażowana do tego by odpowiadać na pytania, głosować, a nawet śpiewać razem z trenerami „Szantę z Archipelagu Skarbów”. Humor przeplata się z poważnymi treściami w sposób, który daje młodzieży chwile wytchnienia i odreagowania.

 

Realizacji programu AS

 

Ważnym elementem programu jest festiwal twórczości młodzieży. Chętni uczniowie z dnia na dzień przygotowują wiersze, plakaty, piosenki lub prezentacje komputerowe na takie tematy jak: „Szacunek do kobiet”, „Stop poronografii”, „Znaczenie trzeźwości od alkoholu w miłości”, „Jak radzić sobie z tygrysem złości” i wiele innych. Po zakończeniu programu młodzież może korzystać ze specjalnej strony internetowej (prawie 50.000 wejść rocznie) oraz ma możliwość zadawania pytań i proszenia o poradę pod naszym adresem elektronicznym.

 
Spotkanie z rodzicami i nauczycielami

W ramach programu w każdej szkole odbywa się informacyjno-szkoleniowe spotkanie rady pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców. Oba te elementy pomagają wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez Archipelag Skarbów ® w dalszej pracy wychowawczej. W ramach tych spotkań wyjaśniamy rodzicom i nauczycielom symbole programu (skarby, tygrysy, gwiazda, lejek) oraz niezrozumiałe dla niewtajemniczonych hasła programu (np. „Najważniejszy jest niebieski”). Operowanie symbolami i stworzenie unikalnego, atrakcyjnego dla młodzieży języka bardzo ułatwia rodzicom i wychowawcom rozmowy z młodzieżą na trudne tematy.

Na życzenie szkół wyposażamy nauczycieli w konspekty do prowadzenia zajęć umacniających treści programu. Mamy też bogaty zestaw materiałów do prowadzenia wolontariatu młodzieżowego dla uczniów, którzy chcą żyć w zgodzie z zasadami programu i zachęcać do tego innych. W zestawie są atrakcyjne T-shirty z symbolami programu oraz konspekty zajęć dla opiekuna wolontariatu wraz z prezentacją.

Archipelag Skarbów łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki:

 1. wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży świata wartości,
 2. jest atrakcyjny dla młodzieży,
 3. należy do nielicznej grupy programów skutecznych (co zostało udowodnione w badaniach naukowych [Grzelak, 2009]).

Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).