Poziom rekomendacji

Program został oceniony jako spełniający standardy poziomu II: DOBRA PRAKTYKA

 

Poziomy rekomendacji:

  • Poziom I - Program obiecujący
  • Poziom II - Dobra praktyka
  • Poziom III - Program modelowy

 

Więcej o poziomach rekomendacji na stronie ProgramyRekomendowane.pl

 
Opis Poziomu II
program DOBRA PRAKTYKA

DOBRA PRAKTYKA to program odpowiednio wysoko oceniony we wszystkich kategoriach przez niezależnych recenzentów. Jego ostateczny kształt powstał w wyniku starannie prowadzonej ewaluacji formatywnej lub też jest to program posiadający ewaluację wyników, jednak pewne mankamenty badań nie pozwalają recenzentom przyznać programowi oceny kwalifikującej go na poziom III.

 

Program spełnia niżej wymienione warunki:

  • opiera się na uznanych koncepcjach teoretycznych odnoszących się do problematyki zachowań problemowych,
  • wykorzystuje skuteczne strategie profilaktyczne,
  • jest skonstruowany zgodnie z zasadami logicznego modelu,
  • legitymuje się ewaluacją procesu,
  • legitymuje się ewaluacją formatywną służącą podniesieniu jakości programu,
  • lub ewaluacją wyników, która dotyczyła zmian w zakresie czynników pośredniczących (celów szczegółowych), a nie samych zmian zachowania (celu głównego programu) lub była przeprowadzona bezpośrednio po zakończeniu oddziaływań, albo też nie spełnia innych standardów metodologicznych, co nie pozwala na przyznanie oceny na poziom III.