Grupa docelowa

Uczniowie klas II-III gimnazjum i ich rodzice oraz wychowawcy i nauczyciele.

W nowej reformie: klasy 8 SP oraz I LO