Cieszymy się, że program Archipelag Skarbów® jest realizowany od 15 lat na terenie całej Polski, nieustannie spotykając się z bardzo dobrym przyjęciem młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, co potwierdzają zbierane w archiwum programu wyniki ankiet wypełnianych po jego zakończeniu.

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 odbyły się 403 realizacje programu, a oceny uczestników programu (w skali 1-6) były następujące:

  • Młodzież(25 237 uczestników) – średnia ocena 4,70
  • Rodzice (4 797 uczestników) – średnia ocena 5,44
  • Nauczyciele (7 811 uczestników) – średnia ocena 5,75