Informacje dot. certyfikowanych trenerów

W przypadku konieczności weryfikacji
aktualnej Licencji Trenera programu Archipelag Skarbów
zapraszamy do kontaktu z IPZIN.