Na podstawie zamówionych ekspertyz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała komunikat (link poniżej) na temat potrzeb i zaleceń dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19. Jedna z ekspertyz została opracowana na zlecenie PARPA przez ekspertów IPZIN. Można zapoznać się z jej treścią klikając tytuł ekspertyzy: "Profilaktyka na czas epidemii. Potrzeby, priorytety i rekomendacje dotyczące działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID19".

"Szczególnie aktualnym wyzwaniem jest realizowanie programów, w których jest miejsce na wyrażenie emocji oraz komunikowanie różnych problemów przez samych uczestników, na to by w profesjonalny sposób mogły one zostać zaopiekowane. Pandemia sprawiła jednak, że poza pracą w niedużych grupach (np. klasowych), coraz bardziej istotna wydaje się również dostępność  oferty pomocy indywidualnej. Rozwój poradnictwa,  dostępności psychologa wydają  się w tej chwili równie istotne, jak realizacja programów profilaktycznych zgodnie ze scenariuszem. Działania profilaktyczne muszą obejmować zarówno samo środowisko szkoły (nauczycieli, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą), jak i rodziców. Jak pokazały badania prowadzone w czasie pandemii,  nauczyciele oraz rodzice także stanęli przed nowymi, nieznanymi wcześniej wyzwaniami, z którymi trudno jest im sobie poradzić. Dlatego wsparciem psychologicznym powinniśmy zostać objęte wszystkie te grupy."

Z pełnym komunikatem można zapoznać się na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod linkiem:https://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1374-komunikat-parpa-w-sprawie-realizacji-programow-profilaktycznych-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-szkolach-i-spolecznosciach-lokalnych