Druga fala epidemii i przejście szkół w tryb nauczania zdalnego to wyzwanie dla działań profilaktycznych. Profilaktyka jest młodzieży bardzo potrzebna. Potrzebne jest wsparcie psychiczne, życzliwy kontakt z empatycznymi dorosłymi oraz konkretne wskazówki jak sobie radzić ze stresami i trudnościami epidemii i izolacji.

 

 

 

W odpowiedzi na aktualne wyzwania Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przygotował dwie propozycje dla szkół.

Pierwszą z nich jest opracowany i wypróbowany wiosną 2020 program profilaktyki zintegrowanej online "Nawigacja w kryzysie - chroń siebie, wspieraj innych". Jest to jednocześnie diagnoza całego środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele) i program profilaktyczny skierowany do całego środowiska szkolnego. Więcej informacji o programie na www.ipzin.org.

Druga propozycja to opracowany jesienią 2020 program profilaktyczny online zawierający elementy programu "Archipelag Skarbów" oraz elementy programu "Nawigacja w kryzysie". Zapraszamy do współpracy!

 

AKCJA NAWIGACJA poziome