Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców powstał jako odpowiedź profilaktyczna ekspertów IPZIN i środowiska trenerów programu Archipelag Skarbów® na potrzeby związane z trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją młodzieży, rodziny, szkoły i całego społeczeństwa, powstałą na skutek epidemii koronawirusa. 

 

Screenshot 5

Program został opracowany na podstawie wybranych elementów rekomendowanego  programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®, a także elementów programu Nawigacja w kryzysie oraz doświadczeń wyniesionych z ogólnopolskiej Akcji Nawigacji – Chroń siebie, wspieraj innych. Ważnym elementem opracowania programu, był raport Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej? Działania te miały miejsce w okresie pierwszej fali epidemii,  od kwietnia do czerwca br. i zostały docenione przez Ministerstwo Zdrowia, Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, reprezentującej System Rekomendacji Programów Profilaktycznych. 

 

Cel programu

Podstawowym celem programu jest wsparcie młodzieży i pomoc w odnalezieniu się w obecnej, skomplikowanej sytuacji społecznej, związanej z epidemią oraz nauka umiejętności radzenia sobie w innych sytuacjach kryzysowych, poprzez skierowanie uwagi na kluczowe, z punktu widzenia nastolatka, cele życiowe.

Drugim celem działania jest wsparcie dorosłych (rodziców, nauczycieli) w pełnieniu funkcji wychowawczej i profilaktycznej w obecnej rzeczywistości. Dodatkowo używanie nowoczesnych narzędzi i interesujących treści może stanowić dla wychowawców inspirację do wykorzystania w ich pracy zdalnej z młodzieżą. 

Adresaci programu

Do programu Archipelagu Skarbów - Wyprawa Odkrywców zapraszamy:

  • uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowych oraz klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych,
  • rodziców uczniów,
  • wychowawców klas uczestniczących w programie.

Szczegółowe informacje odnośnie programu, można znaleźć w broszurze adresowanej do szkół i rodziców, dostępnej pod tym linkiem: https://ipzin.org/images/pdf/Wyprawa_Odkrywcw_opis_programu.pdf