Zakończył się proces certyfikacji pierwszej grupy litewskich trenerów Archipelagu Skarbów®, którzy rozpoczęli swoje szkolenie w styczniu 2022 roku. 

 

  

 

 

Certyfikacja odbyła się 26 i 27 października w polskiej szkole im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Cała piątka trenerów wykazała się dużym zaangażowaniem, bardzo dobrą znajomością programu i pomyślnie przeszła certyfikację zdobywając licencję do prowadzenia programu Archipelag Skarbów®. Cieszymy się także z faktu, że Archipelag Skarbów spotkał się z pozytywnym odbiorem polskiej młodzieży na Litwie.

Trenerzy Archipelag Skarbów Litwa