Brak spotkań z rówieśnikami to największa uciążliwość w okresie epidemii. Wskazuje ją 78% badanych. Na drugim miejscu pod tym względem -  przeciążenie materiałem szkolnym (63%). Tak wynika z raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej opracowanego na podstawie sondażu „Akcja Nawigacja – chroń siebie, wspieraj innych”. 

Przejrzyj raport Cz. I "Młodzież w czasie epidemii" IPZIN 2020
Przejrzyj raport Cz. II "Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej?"   

 

 Największy odsetek młodych ludzi obawia się przedłużenia ograniczeń wychodzenia z domu i swobody poruszania (73%). Dwa razy bardziej młodzież obawia się utraty pracy lub zarobków przez najbliższych (57%), niż zakażenia koronawirusem (25%).  Obawy o przyszłość są silniejsze wśród dziewcząt niż wśród chłopców i wśród maturzystów niż wśród 8-klasistów. Nerwowa atmosfera w domu jest uciążliwa tylko dla co trzeciego nastolatka (32%). 

73% dziewcząt i 58% chłopców dzieliło się z rodzicami tym, jak przeżywa obecną sytuację związaną z epidemią. Aż 68% spośród tych nastolatków, którzy mieli takie rozmowy z rodzicami, ma poczucie, że zostali naprawdę wysłuchani i zrozumiani. 

Większość młodzieży stosuje się do zasad zachowania bezpieczeństwa w obecnej sytuacji, aż 77% młodych przypominało innym o konieczności przestrzegania tych zasad. 

Jednocześnie ponad połowa nastolatków dostrzega, że czas epidemii przynosi także pozytywne zmiany w nich samych i w ich rodzinach. Czas epidemii sprzyja ważnym przemyśleniom, głębszym rozmowom i zacieśnianiu więzi rodzinnych. 

Sondaż „Akcja Nawigacja – chroń siebie, wspieraj innych” został przeprowadzony przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, w dniach 2-7 kwietnia 2020, wśród ponad dwóch tysięcy 13-19 latków (N=2079). Szczegółowe informacje zostały zawarte w raporcie „Młodzież w czasie epidemii”. 

Wyniki sondażu posłużą Instytutowi Profilaktyki Zintegrowanej do opracowania strategii wspierania młodzieży w czasie epidemii. Mogą też pomóc rodzicom, nauczycielom i psychologom w lepszym rozumieniu przeżyć młodzieży w tym trudnym okresie.