We Wrocławiu ruszyła kolejna część nowego projektu realizującego program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® realizowanego w 2019/2020 roku szkolnym.

Zajęciami objęte są 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponad podstawowe.

Lista szkół biorących udział w projekcie jak i aktualny harmonogram dostępny jest na stronie partnera realizującego projekt - Fundacji Profilaktyka z Pasją pod adresem: 

-> https://profilaktykazpasja.site123.me/realizowane-projekty/miasto-wrocław