Instytut Profilaktyki Zintegrowanej realizuje wieloletni projekt z Funduszu Sprawiedliwości, w ramach którego przeprowadzanych jest wiele działań m.in. ewaluacja programu Archipelag Skarbów, wzmocnienie zawartości programu poprzez rewitalizację prezentacji multimedialnej, dostosowanie programu do grupy nastolatków zagrożonych demoralizacją, a także szkolenia doskonalące dla trenerów, liderów oraz całego środowiska skupionego wokół Archipelagu Skarbów.