Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

ogolna [2013/11/19 01:12] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +==== Archipelag Skarbów - program profilaktyki zintegrowanej dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych ====
  
 +  * Program jest stworzony i prowadzony przez ludzi z pasją. Łączy atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie.
 +
 +  * Prowadzone w połączeniu z programem **„Badania diagnostyczne problemów i pozytywnego potencjału młodzieży”** pomagają trenerom w dobrym rozumieniu sytuacji, problemów i marzeń młodych ludzi.
 +
 +  * Program jest nieustannie ulepszany i dostosowywany do wrażliwości współczesnej młodzieży. ​
 +
 +  * Archipelag Skarbów jest wpisany do **Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego** prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,​ Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 +
 +  * Badania ewaluacyjne (przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z **MEN**, **CMPPP**, **PARPA** i **KC ds. AIDS**) wykazały skuteczność programu w obszarze profilaktyki przeciwalkoholowej,​ przeciwnarkotykowej,​ profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz zapobiegania depresji wśród młodzieży. ​
 +
 +  * Głównym autorem programu, osobą kierującą jego rozwojem oraz systemem szkolenia realizatorów jest **dr Szymon Grzelak**. ​
 +
 +  * Pierwsza wersja programu została opracowana w ramach projektu realizowanego przez **Fundację Homo Homini im. K. de Foucauld** z dotacji **PARPA** w roku 2006 przez dr Szymona Grzelaka we współpracy z mgr Barbarą Paź, mgr Grzegorzem Paź i dr Markiem Babikiem.
 +
 +  * Za rozwój programu, szkolenie trenerów i nadzór nad jakością odpowiada **Fundacja Homo Homini im. K. de Foucauld** (od 2006) oraz **Instytut Profilaktyki Zintegrowanej** (od września 2012). ​
 +
 +  * __Archipelag Skarbów__® jest __zastrzeżonym znakiem towarowym__. Program może być realizowany wyłącznie przez instytucje i trenerów posiadających uprawnienia i licencje Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld lub Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
 +
 +
 +
 +**Szczegółowa oferta dla szkół i gmin** znajduje się **[[progas:​oferta|tutaj]]**.
Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.