„Świat Problemów”

Patrzę na życie jak na porywającą podróż poszukiwacza skarbów. Największe wartości, które nadają życiu blask – trwała miłość, szczęśliwa rodzina, twórcze pasje i ich realizacja… – można naprawdę odnaleźć! – takimi słowami rozpoczyna się artykuł dr Szymona Grzelaka zamieszczony w czerwcowym numerze miesięcznika „Świat Problemów”. Tym razem autor programu „Archipelag Skarbów” opisuje nie tylko podstawy teoretyczne czy praktyczne realizacji, ale dzieli się z czytelnikami swoim osobistym życiem i doświadczeniem. Tych wszystkim, którzy chcieliby poznać przyczyny i drogę angażowania się dr. Grzelaka w profilaktykę odsyłamy do artykułu pt. „Archipelag Skarbów – czyli profilaktyka zintegrowana w praktyce”.

Miesięcznik „Świat Problemów” ukazuje się od 1993 r. Jego wydawcą jest ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy. Głównymi adresatami pisma są: członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocnicy wójta/burmistrza/prezydenta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; koordynatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; przedstawiciele stowarzyszeń i klubów abstynenckich; osoby zaangażowane w pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom, w tym m.in.: pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, psycholodzy itp. oraz osoby uzależnione i ich rodziny.

Pismo jest dofinansowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współfinansowane jest także środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł
Artykuł znajdziesz tutaj.

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.