O seksualizacji w "Świecie Problemów"

W czerwcowym numerze „Świata Problemów” zamieszczony został artykuł dr Sz. Grzelaka „Seksualizacja w przestrzeni publicznej i jej wpływ na młodzież”. Badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) z lat 2010-2012 na próbie 6800 gimnazjalistów z 8 województw pokazują na bardzo silny związek seksualizacji z upijaniem się, korzystaniem z narkotyków, myślami samobójczymi, wczesną inicjacją seksualną oraz byciem sprawcą przemocy.

Zjawisko seksualizacji kobiet i dziewcząt jest szeroko opisane w światowej literaturze psychologicznej (patrz „Raport o seksualizacji kobiet” Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego z 2007 r.) Badania IPZIN po raz pierwszy pokazują związek między seksualizacją, a szeroką gamą problemów i zachowań ryzykownych polskiej młodzieży gimnazjalnej.

Wyniki badań stanowią potwierdzenie dla założeń modelu profilaktyki zintegrowanej, który wnosi do profilaktyki całościowe spojrzenie na młodego człowieka oraz wyczulenie na wzajemne powiązania między różnymi obszarami funkcjonowania i dojrzewania młodego człowieka.

Codzienny kontakt młodych ludzi z przedmiotowym traktowaniem intymnej sfery seksualności szkodliwie wpływa na proces tworzenia się ich tożsamości oraz rozumienia relacji międzyludzkich. Odpowiedź na głębokie pytanie egzystencjalne „Kim jestem?” zostaje sprowadzona do prozaicznej konstatacji „Jestem seksualnym ciałem i to jest we mnie najważniejsze”. Zjawisko seksualizacji odziera intymną sferę seksualności z całego jej głębokiego znaczenia. Bliskość seksualna przestaje być postrzegana jako wyraz głębokiej i wieloaspektowej więzi dwóch osób, w której ważny jest poziom uczuciowy, rozumowy, duchowy. Spłycone i zwulgaryzowane postrzeganie seksualności stoi w sprzeczności z pięknymi i głębokimi marzeniami młodych ludzi o prawdziwej miłości, szczęśliwej rodzinie, trwałych i pełnych znaczenia relacjach.

W podsumowaniu tekstu cytującego wyniki badań IPZIN autor pisze „Młodzież potrzebuje wsparcia w rozwoju. Potrzebuje go najbardziej w tych obszarach, gdzie szkodliwych wpływów jest dużo, a pozytywnego wsparcia niewiele. Umiejętne rozmowy z młodzieżą o miłości i seksualności, prowadzone w ramach przemyślanego programu profilaktycznego, są młodzieży potrzebne. Ich skuteczność jest największa wtedy, gdy przekaz profilaktyczny opiera się na wartościach przekazywanych młodzieży w rodzinie. Jak wiadomo, warunkiem skuteczności profilaktyki jest dopasowanie oddziaływania do kontekstu społeczno-kulturowego”.

Udowodniona w badaniach ewaluacyjnych skuteczność programu „Archipelag Skarbów®” w ograniczaniu korzystania z alkoholu i narkotyków oraz zmniejszaniu odsetka młodzieży mającej myśli samobójcze, współwystępuje z ograniczeniem korzystania z pornografii i wzrostem dojrzałości postaw wobec miłości i seksualności.

Opisane w artykule wyniki najnowszych badań IPZIN pomagają rozumieć, dlaczego program profilaktyczny, który treściowo koncentruje się na sprawach miłości i seksualności, ma szeroki wpływ na całą gamę problemów i zachowań ryzykownych.

Czerwcowy numer "Świata Problemów"


Zapraszamy do lektury artykułu.
Zobacz spis treści czerwcowego numeru „Świata Problemów”

Powrót do aktualności

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.