Konferencja w Sejmie RP nt. problemu seksualizacji w mediach i reklamie

Polski Sejm to miejsce dyskusji na wiele tematów. 19 marca 2013 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Twoja Sprawa zorganizowano międzynarodową konferencję zatytułowaną „Odebrana niewinność. Seksualizacja Kobiet i Dziewcząt w Mediach i Reklamie”. Wyniki badań przeprowadzonych na polskiej młodzieży zaprezentował dr Szymon Grzelak, autor programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Wśród gości z zagranicy obecni byli: prof. Eileen Zurbriggen z USA i Reg Bailey z Wielkiej Brytanii.

Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, dr Szymon Grzelak wskazywał, że wysoki poziom seksualizacji badanej młodzieży szedł w parze z innymi problemami, m.in. dwa razy większym odsetkiem myśli samobójczych zarówno wśród chłopców, jak i u dziewcząt. Wielokrotnie częstsze w tej grupie było też upijanie się, korzystanie z narkotyków i wczesne podejmowanie kontaktów seksualnych. Ponadto z prezentowanych badań jasno wynikało, że młodzież uważa iż treści przedstawiające kobietę w sposób przedmiotowy, a także treści seksualne są dla nich zbyt łatwo dostępne. Podobny wniosek wypływa z wielu odbywających się na terenie całej Polski realizacji programu „Archipelag Skarbów”. To sama młodzież w ramach prac przygotowywanych na tzw. „Festiwal Twórczości Wyspy Skarbów” (który podsumowuje i umacnia treści całego programu umieszczając najaktywniejszą młodzież po stronie trenerów, tzn. młodzież sama formułuje przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników) bardzo często podejmuje ten temat. Przykładem tego typu prac były prezentacje przygotowane przez, obecną także na konferencji, młodzież z gimnazjum w Radomiu.

Problem przedstawiania kobiet w mediach oraz narzucania dzieci i młodzieży seksualnych zachowań podejmowany był również przez zagranicznych ekspertów.

Prof. Eileen Zurbriggen, przewodnicząca grupy roboczej Raportu American Psychological Association na temat seksualizacji dziewcząt nakreślała wymiar społeczno-kulturowy zjawiska, konsekwencje takowych zachowań, a także wskazywała ma możliwości i sposoby przeciwdziałania wpływom Reg Bailey, twórca raportu na temat komercjalizacji i seksualizacji dzieciństwa „Pozwólmy dzieciom BYĆ dziećmi” , opracowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji rządu Wielkiej Brytanii zwracał z kolei uwagę, że największa odpowiedzialność za ochronę dzieci przed niepożądanymi treściami seksualnymi w mediach spoczywa na rodzicach. „Aby dzieci mogły być dziećmi, rodzice muszą być rodzicami” – podkreślał.

W dyskusji panelowej kończącej konferencję głos zabierali także: Rafał Drozdowski, dyrektor generalny Rady Reklamy (zajmującej się m. in. monitorowaniem etycznej strony reklam) oraz Rafał Porzeziński, rzecznik Stowarzyszenie Twoja Sprawa.

Konferencja „Odebrana niewinność. Seksualizacja Kobiet i Dziewcząt w Mediach i Reklamie”. odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz oraz przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, posła Sławomira Piechoty.

Trenerzy AS

Do obejrzenia na iTV Sejm:

Wystąpienie dr Szymona Grzelaka w godz: 13:00 - 13:30.

Artykuły prasowe:

Do pobrania:

Powrót do aktualności.

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.