Wraz z dyrektorami zacumujemy w Gdańsku

6 marca 2013 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbędzie się konferencja pt. „Wsparcie szkoły w zakresie profilaktyki zintegrowanej. Regionalny system wsparcia szkół obejmujący doskonalenie nauczycieli profilaktyki zintegrowanej”. Konferencja prezentuje regionalny system wsparcia szkół, obejmujący m.in. doskonalenie nauczycieli profilaktyki zintegrowanej (edukacji prorodzinnej i zdrowotnej).

Przedstawione zostaną możliwości wynikające z realizacji podstawy programowej i wychowania do życia w rodzinie jako platformy dialogu społecznego.

Cele konferencji:

1) Budowanie jakości pomorskiej oświaty, organizowanie i realizowanie działań w zakresie: promowania zdrowego stylu życia, wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oraz przeciwdziałania zachowaniom problemowym młodzieży poprzez:

  • organizowanie wspomagania szkół i placówek w zakresie profilaktyki zintegrowanej,
  • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

2) Nabywanie kompetencji kluczowych, w tym społecznych uczniów poprzez organizowanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli profilaktyki zintegrowanej (edukacji prorodzinnej).

Na spotkanie zaproszeni są szczególnie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego.

Termin: 06.03.2013 r.

Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, aleja gen. J. Hallera 14,

Program:

  • 11.00 Otwarcie konferencji i wprowadzenie - Renata Ropela, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
  • 11.15 Model profilaktyki zintegrowanej jako wsparcie dla rodziców i szkoły w zapobieganiu zachowaniom problemowym młodzieży - dr Szymon Grzelak, Prezes Instututu Profilaktyki Zintegrowanej
  • 12.05 Przykłady dobrej praktyki efektywnej współpracy rodziny, szkoły i specjalistów we wdrażaniu zintegrowanego podejścia do profilaktyki - dr Szymon Grzelak, Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
  • 12.45 Profilaktyka zintegrowana w województwie pomorskim. Doświadczenia zaproszonego psychologa i pedagoga szkolnego, nauczyciela WDŻ oraz specjalisty od profilaktyki - Agnieszka Paczkowska; Patrycja Drywa Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie; dr Mariusz Grinholc - pracownik naukowy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  • 13.15 Przerwa kawowa
  • 13.45 Realizacja podstawy programowej i wychowania do życia w rodzinie platformą dialogu społecznego. Budowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli profilaktyki zintegrowanej - Alina Strzałkowska, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
  • 14.30 Dyskusja, wnioski,
  • 15.00 Podsumowanie konferencji

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesłać do Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku faksem, na nr 58 34-10-763, 58 34-04-134 lub na adres e-mail szkolenia@cen.gda.pl do 01.03.2013 r.

Nauczyciel konsultant odpowiedzialny za organizację konferencji:
Alina Strzałkowska
Numer telefonu: 58 34 04 150
Adres e-mail: alina.strzalkowska@cen.gda.pl

Powrót do aktualności.

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.