Konferencja w Gdańsku dn. 6 marca 2013 r.

6 marca 2013 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Wsparcie szkoły w zakresie profilaktyki zintegrowanej. Regionalny system wsparcia szkół obejmujący doskonalenie nauczycieli profilaktyki zintegrowanej”. Konferencję otworzyła Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Pani Renata Ropela, oraz wicedyrektor CEN Pani Ewa Furche. Po wprowadzeniu dr Szymon Grzelak, prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, przedstawił model profilaktyki zintegrowanej jako wsparcie dla rodziców i szkoły w zapobieganiu zachowaniom problemowym młodzieży. Następnie dr Mariusz Grinholc, pracownik naukowy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawił działania Fundacji „Źródło Radości” mające na celu wsparcie szkół w zakresie profilaktyki zintegrowanej, w szczególności poprzez realizację programu Archipelag Skarbów w placówkach edukacyjnych województwa pomorskiego. Okazało się, że do czasu konferencji, ponad 1300 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim zostało objętych programem Archipelag Skarbów uzyskując bardzo dobre oceny od młodzieży oraz pedagogów objętych programem

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wśród obecnych można wymienić Panią Gabrielę Albertin, Pomorskiego Wicekuratora Oświaty, Pana Zygmunta Wiśniewskiego, Wicestarostę Powiatu Puckiego, Panią Krystynę Redlicką, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie, czy Pana senatora RP Antoniego Szymańskiego oraz wielu pedagogów, psychologów i dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego.

Konferencja odbiła się dużym echem w środowisku pomorskim. Pani Jolanta Kamińska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku, wyraziła chęć organizacji konferencji dotyczącej programu Archipelag Skarbów dla władz samorządowych i środowiska pedagogicznego w powiecie Puckim oraz realizację Archipelagu Skarbów we wszystkich placówkach powiatu. Programem zainteresowały się również władze powiatu wejherowskiego oraz przedstawiciele poszczególnych placówek dydaktycznych.

Powrót do aktualności.

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.